Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Hvad er korrosion?

Begrebet korrosion dækker over uønsket nedbrydning af metaller. Korrosion forårsages typisk af forurening eller det danske vejr, som udsætter udendørs materialer for meget vand og vind.

Ud over at korrosion er en ærgerlig udseendemæssig forandring, påvirker det også kvaliteten af den udsatte genstand. Det er derfor både godt for æstetikken og holdbarheden at beskytte sit materiale mod korrosion.

Hvordan skal du forholde dig til korrosion?

Hvilket korrosionsbeskyttelse du skal benytte, er afhængig af hvilken genstand, der skal beskyttes og hvilket klima, det udsættes for.

Der findes seks korrosionsklasser, som svarer til forskellige grader af beskyttelse.

Disse betegnes som: C1, C2, C3, C4, C5-1 og C5-M. Graden af beskyttelse er lavest ved C1 og højest ved C5-M.

C1 korrosionsbeskyttelse er derfor meget lav og bruges mest til genstande, der opbevares indendørs i tørre lokaler. Da disse ikke udsættes for et hårdt miljø, kan de sagtens nøjes med en korrosionsbeskyttelse af laveste grad.

C2 korrosionsbeskyttelse klassificeres som lav og er tiltænkt genstande, der opbevares indenfor i uopvarmede, velventilerede rum.

Korrosionsklasse C3 har en middel beskyttelsesevne og er tiltænkt genstande, som enten står i et hårdt indeklima eller et mildt udeklima. Et hårdt indeklima betyder, at der er skiftende temperatur og fugtighed. Et mildt udeklima ligger langt fra hav og industri.

Korrosionsklasse C4 leverer høj korrosionsbeskyttelse og bruges til genstande, der bevares i industrielle områder, tæt på hav med moderat saltindhold eller i et moderat forurenede område.

C5-1 korrosionsbeskyttelse har en meget høj beskyttelsesevne og er tiltænkt de genstande, der opbevares i meget industrielle områder og et konstant fugtigt udendørsmiljø.

C5-M korrosionsbeskyttelse har også en meget høj beskyttelsesevne (højere end C5-1). Det er tiltænkt de genstande, der enten er til søs, fx en marine, eller genstande i et konstant fugtigt miljø med meget forurening.

Du har nu forhåbentlig et godt og overskueligt overblik over, hvilken korrosionsbeskyttelse du skal bruge. Du kan ikke foretage korrosionsbeskyttelse uden det rigtige udstyr eller øvelse, og derfor må du nok overlade dit korrosionsbeskyttelsesarbejde til de professionelle. Her vil du også kunne få ekstra vejledning, skulle du stadig være i tvivl om, hvilken korrosionsklasse der er den rigtige for din genstand.